Yoga – Advaita Vedanta

Vanaf 1996 verzorg ik lessen Indiase filosofie en de theoretische achtergrond van de Yoga aan het Opleidingsinstituut voor Yoga leraren Samsara, zie www.samsara.nl

Aad Verboom

Visie en doen

‘Als je begrijpt hoe het begrip bewustzijn zich ontwikkelde en hoe het functioneert dan kun je het ook beter toepassen. De yoga die wij nu beoefenen, is een vele honderden jaren verfijnd en uitgekristalliseerd product, met inmiddels ook teksten in het Nederlands. In elke vertaling gaat echter wat verloren en het boeit me om terug te gaan naar de oorspronkelijke filosofische teksten over bewustzijn, in het Sanskriet, en van daaruit de inhoud van het begrip te leren kennen.

In het Sanskriet bestaat er een hele zee en hele routekaart aan begrippen over bewustzijn. Ik vind het belangrijk om de oude begrippen te vertalen naar iets wat voor de studenten begrijpelijk is, in de eigen taal en cultuur.

Uiteindelijk gaat het om de toepassing van je kennis en dan gaat kennis en ervaring elkaar versterken. In het boedhisme wordt gezegd: 98 procent is ervaring en twee procent is analyseren en begrijpen. Maar die twee procent is wel onmisbaar en daarover doceer ik bij Samsara.’

Dit jaar wordt vanuit Samsara begonnen met bijscholingscursussen Indiase filosofie. De eerste bijscholingscurus gaat over de oude bronnen, in dt geval de relevante onderdelen van de oudste Upanishad, de Brihadaranyaka Upanishad. Zie http://samsara.nl/filosofische-geschriften/.

CV en wat heb ik gedaan

Studie

Voor een korte beschijving van mijn studie zie:

Over mij

Beoefening

Na een periode van oriëntatie waarin onder andere 2 vormen van Yoga beoefend werden ben ik sinds mijn 23e beoefenaar van een klassieke, boeddhistische vorm van meditatie genaamd Vipassana (Inzichts-) meditatie. Bij Vipassana meditatie gaat het om het ontwikkelen van opmerkzaamheid (opletten), van moment tot moment, zonder een object te zoeken of weg te duwen. Deze meditatievorm heeft daarom ook veel gemeenschappelijk met de meditatie in de traditie van Advaita Vedānta zoals die binnen Samsara beoefend wordt.